Tööstusuudised

  • Ülemäärane ümbritsev temperatuur kahjustab kaitsmehoidja eluiga. Tavaline kaitsmehoidik. Kui temperatuur on umbes 160 kraadi, hakkab tina hajuma metalltraadis; temperatuur, mille juures sula võib hakata ägedamalt oksüdeeruma, on umbes 200 kraadi.

    2020-05-15

  • Mõned hindamiskriteeriumid Selle meetodi: 1. Pärast kaitset ühe tunni vältel nimivoolu ajal ei sulavkaitset välja. Nimivoolu toite korral on kaitsmehoidja temperatuuritõus alla 75 kraadi.3. Kui sulavkaitsel on kahesuunalise nimivoolu pinge, puhkeb see ühe minuti jooksul.4. Pärast lühise nimivõimsuse suurendamist ei toimu pidevat kaarumist ega süttimist.

    2020-05-15

  • Teaduse ja tehnoloogia arenguga on toite- ja elektroonikaseadmed üha mitmekesisemad ja keerukamad ning elektroonikaseadmete vooluringi struktuur ja füüsikalised suurused muutuvad järjest väiksemaks. Lülituskaitse ja elektrooniliste kaitseseadmete valik ei pruugi tunduda kõrge prioriteedina, kuid disainiprobleemide kõrvaldamiseks ning toote toimivuse ja töökindluse tagamiseks tuleks disainimist alustada juba varakult.

    2020-04-29

 1